Grand Royal Tour - Your Bulgarian Hotel Supplier | Hotel Hotel Casino Royal Internaciona, Golden Sands, Bulgaria

Find hotels

Hotels Excursions

Location

Category

Board plan

Hotel name / text search

Find excursions

Hotels Excursions

Destination

Text search
Hotel
Hotel Casino Royal Internaciona

Golden Sands, Bulgaria
Book now!
Hotel information

Hotel Hotel Casino Royal Internaciona, Golden Sands, Bulgaria

Early booking discounts

No active early booking discounts defined.

Extras

No active extras defined.

Rates and discounts

Click on Book now!  to display exact price and packages available.  

Book now!
Hotel choice

Similar Hotels

Marina Grand Beach APP-All inclusive, DBL park view ALL, DBL sea view ALL, SNG-All inclusive
Marina Grand Beach

All inclusive+, HB

Admiral DBL park view-BB, DBL sea view-BB, Family BB, Junior Suite-BB, SGL-BB
Admiral

HB

Melia Grand Hermitage DBL park view ALL, DBL sea view ALL, SNG sea view-ALL, SNG-All inclusive, The level DBL-ALL, The level Deluxe Suite-ALL, The level Junior-ALL
Melia Grand Hermitage

All inclusive

Vacation Destinations Book on-line
EU
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0664-C0001 "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03-03-0664. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гранд Роял Тур и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз Агенцията по заетостта или Министерство на труда и социалната политика.
© 2013 Grand Royal Tour - Your Bulgarian Hotel Supplier, Web design by Informano
Grand Royal Tour
X
1
Specify dates and number of guests
2
Select room and additional services
3
Enter guest details
4
Complete booking
Please, enter the dates of your stay to check availability

CHECK-IN DATE

CHECK-OUT DATE

Please, select number of rooms (families):

Adult and children in room 1

Adults
Children (< )
Age of child 1:
Age of child 2:
Age of child 3:

Adult and children in room 2

Adults
Children (< )
Age of child 1:
Age of child 2:
Age of child 3:

Adult and children in room 3

Adults
Children (< )
Age of child 1:
Age of child 2:
Age of child 3: